Beautiful Night

u-li-ui bam-eun
dang-sin-ui nad-bo-da a-leum-dab-da-
jak-sa bae-yeong-jun-
jak-gok bae-yeong-jun-
no-lae ko na-
(nae-ge yak-sok-hae-jwo-)
(o-neul i-bam na-leul-)
(ji-kyeo-jul-su it-da-go-)
ham-kke ga-neun-geo-ya-
na-leul mit-eo-
nae-ga ju-neun neu-kkim-
geu-geol mit-neun-geo-ya-
nae-gen neo-mu a-leum-da-un-
neo-ui-bam-eul ji-kyeo-ju-get-eo-
u-lin o-neul-
a-mu-il-do eob-get-ji-man-
geu-dae-ga won-han-da-myeon-
eon-jen-ga i-se-sang-ui-
mo-deun a-chim-eul-
na-wa ham-kke-hae-jwo-

i-mi al-go-it-eo-
heun-deul-li-neun-
neo-ui-nun-e dam-gin du-lyeo-um-
u-lin o-neul-
a-mu-il-do eob-get-ji-man-
geu-dae-ga won-han-da-myeon-
eon-jen-ga i-se-sang-ui-
mo-deun a-chim-eul-
na-wa ham-kke-hae-jwo-
da-si-han-beon-
ja-sin-it-ge mal-ha-ji-man-
na-leul mit-go-it-da-myeon-
eon-jen-ga i-se-sang-ui-
mo-deun a-chim-eul-
na-wa ham-kke-hae-jwo-
na-wa ham-kke-hae-jwo


Suka "Beautiful Night" ? Lihat lagu lainnya ...